100 kailcirtes Latvijas simtgadei ir vairāku organizāciju un privātpersonu aizsākta iniciatīva, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Zemkopības ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta “Noteikumos par koku ciršanu mežā”. Grozījumi atļautu kailcirtes Rīgas jūras un Baltijas jūras piekrastē, kā arī samazinātu izcērtamo koku caurmēru visā Latvijā, tādējādi atļaujot cirst arvien jaunākus mežus.

FOTOKONKURSS

Vai tu mīli Latviju? Vai tu mīli tās dabu? Vai tev patīk fotografēt?

Ja jā, piedalies foto konkursā "100 kailcirtes Latvijas simtgadei"! Atradīsim skaistāko kailcirti un parādīsim to visiem!

* Sūti savas mīļākās kailcirtes bildi vai bildes uz  100kailcirteslatvijai@gmail.com, norādot kailcirtes atrašanās vietu, lai varam apkopot tās galerijā. Neaizmirsti norādīt savu vārdu!
* Fotogrāfiju ievieto arī savā Facebook lapā un Twitter kontā, pievienojot tēmturus #100kailcirtesLatvijas100gadei. Papildus efektam ietago Grozījumu virzītāju – Zemkopības ministriju.

Mēs izveidosim kailciršu galeriju Facebook kontā 100 kailcirtes Latvijas simtgadei.

Uzvarētāju noteiks lielākais Like un Share skaits Facebook. Balvā no mums - lidojums virs kailcirtēm, lai vari izbaudīt ainavu no sirds!

Konkurss noslēdzas 30. augustā. 

Galerija