100 kailcirtes Latvijas simtgadei ir vairāku organizāciju un privātpersonu aizsākta iniciatīva, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Zemkopības ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta “Noteikumos par koku ciršanu mežā”. Grozījumi atļautu kailcirtes Rīgas jūras un Baltijas jūras piekrastē, kā arī samazinātu izcērtamo koku caurmēru visā Latvijā, tādējādi atļaujot cirst arvien jaunākus mežus.

PAR INICIATĪVU

Mēs negribam kailcirtes piekrastē.
Mēs negribam vēl intensīvāku mežu izciršanu.

Bet šis nav tikai dabas saglabāšanas jautājums. Un šis nav tikai mežsaimniecības nozares jautājums. Grozījumi, kas rad ītu nozīmīgas izmaiņas Latvijā kopumā, tiek virzīti steidzīgi un klusi. Tiem nav veikts pienācīgs ietekmes uz vidi novērtējums. Tie ignorē būtiskus Latvijas likumdošanas aktus.

Ja šie grozījumi tiks pieņemti, tad Latvija simtgadē saņems dāvanā jaunas kailcirtes. Arī piejūrā. Mēs nevēlamies to pieļaut. Mēs esam par mežiem — tā ir Latvijas vērtība. Mēs esam par to, lai meža resurss tiktu izmantots, ņemot vērā sabiedrības un valsts intereses.

Paraksti petīciju!

Paraksti petīciju, adresētu Ministru kabinetam, kurā aicinām nepieņemt Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”. 

Petīciju parakstījuši: 4454

Paraksti petīciju!

Paraksti petīciju, kuru, apkopojot visus parakstus, nodosim Ministru kabinetam! 

Latvijas Republikas Ministru Prezidentam
Mārim Kučinskim

Kopija: Zemkopības ministram
Jānim Dūklavam

Par Latvijas mežiem!

Latvijas meži — mūsu valstij būtiskākais dabas resurss — jau gadiem piedzīvo intensīvu izmantošanu, un to apsaimniekošanā netiek vienlīdzīgi ņemtas vērā Latvijas ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās vajadzības. Tagad Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un aktīvi virza apstiprināšanai grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”, kas paredz vēl intensīvāku meža izmantošanu — kailcirtes jaunās platībās piekrastē un tievāku koku ciršanu kailcirtē visā Latvijā.

Šie grozījumi neparedz nekādus ierobežojumus kailciršu koncentrēšanai un nekādus citus pasākumus meža dabas un rekreācijas vērtību saglabāšanai. Nav izvērtēts, kāds ir piekrastes iedzīvotāju un viedoklis par grozījumiem un to ietekmi uz viņu dzīvi. Grozījumiem nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Grozījumi tiek virzīti, ignorējot valstī notiekošo biotopu kartēšanas procesu.

Ir skaidrs, ka Grozījumi samazinās veco mežu platības un pastiprinās mežu fragmentāciju. Grozījumu virzītāji mežu uzlūko tikai kā koksnes ieguves vietu, taču Latvijas sabiedrībai tas nozīmē daudz vairāk. Meži ir mūsu visu, nevis tikai vienas nozares resurss.

Mēs prasām nepieļaut turpmāku mežizstrādes intensificēšanu Latvijā un cinisku Latvijas Republikā spēkā esošo pamatlikumu un sabiedrības interešu ignorēšanu. Mēs prasām nepieņemt Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Par koku ciršanu mežā”.

Kučinska kungs, vai tiešām Jūsu dāvana Latvijai simtgadē būs jaunas kailcirtes mūsu mežos?

Vārds, uzvārds
Dzīvesvieta

Ko vari darīt Tu?

Ja arī tev šie grozījumi nav pieņemami, pievienojies mums!

Paraksti petīciju un palīdzi to izplatīt!

Seko līdzi Facebook lapai un uzzini jaunumus!

Raksti 100kailcirteslatvijai@gmail.com, ja tev ir idejas, ko varētu darīt, un iespējas iesaistīties! 

Pastāsti par savu nostāju PRET GROZĪJUMIEM sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #100kailcirtesLatvijas100gadei un ietagojot Zemkopības ministriju! 

Piedalies fotokonkursā

Paraugi ierakstiem Twitter

Es nevēlos kailcirtes mūsu piekrastē. Es vēlos ilgtspējīgu mežu politiku! #100kailcirtesLatvijas100gadei @Zemkopibasministrija 
Vai dāvināsim Latvijai 100 gadē jaunas kailcirtes? #100kailcirtesLatvijas100gadei @Zemkopibasministrija 
Cērtamas priedītes? Nē, Latvijas meži ir arī mans īpašums. #100kailcirtesLatvijas100gadei @Zemkopibasministrija